Облачно-базираната сигурност като услуга набира скорост

Според доклада „Market Trends: Cloud-based Security Services Market, Worldwide, 2014", Gartner очаква ръстът да се дължи на въвеждането на тези облачно-базирани услуги в областта на сигурността най-вече от страна на малкия и средния бизнес (SMB).

Според Gartner, най-големите инвестиции ще са в защитата на е-поща и портали като услуга, които ще достигнат $942 милиона през 2015 г. и $1 милиард през 2017 г. Очаква се обаче този сегмент да има по-нисък ръст на годишна база, измерван от 2010 до 2017 г., в сравнение с другите сегменти за облачно-базирани услуги, като например IAM.

Очаква се пазарът на IAM да нарасне до $860 милиона през 2015 г., след което да надхвърли $1,24 млрд. през 2017 г., достигайки комбиниран годишен ръст от 28,3%, прогнозира Gartner. В областта на автентификация като услуга най-внушителен ръст се очаква да дойде от това, което Gartner нарича "мултифункционална идентичност като услуга (IDaaS)."

IDaaS е описана като комбинация от административно и отчетно осигуряване, автентификация и оторизация и функции по докладване. Облачно-базираната IAM може да се използва за управление на приложения от типа софтуер като услуга (SaaS), както и на вътрешни приложения.

„В областта на управление на идентичността и достъпа - IAM, интересът към облачно-базираната сигурност е воден най-вече от нуждите на SMB да разширява базисните IAM функции и да обслужва служители, които достъпват SaaS и някои вътрешни уеб архитектурни приложения – пише в доклада на Gartner, чиито автори са анализаторите Ругеро Конту и Кели Кавана – Все повече организации изглежда въвеждат облачно-базирани IAM услуги, за да заместят IAM инструменти, които се ползват на място. По-големите бизнеси често искат да използват IAM като комбинация от наследени и уеб архитектурни облачни решения и приложения, ползвани на място.“

Облачно-базираните услуги по криптиране се очаква да са "нова област на растеж", според доклада на Gartner. Агенцията вижда и някои проблеми в тази сфера, като твърди, че „все още относително слабият интерес от страна на доставчиците на услуги към облачно базираното криптиране означава, че то е останало комплексна дейност, изискваща от организациите да инициират комплексни внедрявания от типа изгради-си-сам. Най-силният интерес е към продуктите за криптиране от посредниците на пазара на услуги за облачна сигурност, благодарение на относителната лекота на внедряване им и на предлаганите от тях възможности за управление на криптирането на място при клиента.“

Променящият се пейзаж на управлението на цифровата идентичност

Ръководителите на малки и големи предприятия се сблъскват с едни и същи предизвикателства при управление и защита на идентичностите. Бързото разпространение на цифровите идентичности, повишените регулаторни изисквания и растящите корпоративни заплахи и рискове за сигурността създават нужда от подобрени възможности за управление. Управлението на цифровата идентичност не е нова област, но тя еволюира от скромните си наченки като имена и пароли за достъп до големи машини, до корпоративни идентификационни данни и накрая – до изобилието от потребителски имена и пароли, които използваме в ежедневието си днес, твърдят Кели Бисел и Гордън Хана, ръководители на Deloitte & Touche LLP.

Три са ключовите теми и предизвикателства в областта на управлението на идентичността:

1. Контрол на потребителските имена и пароли.

2. Унифицирано свързване за достъп (SSO).

3. Управление на идентичността, достъпа и идентификационните данни (ICAM).

 

Източник: computerworld.bg