Партньори

Екип на Линксити е сертифициран в предлагането, продажбата и интеграцията на продукти и решения за малкия и среден бизнес от лидерите в ИТ сектора.

Сътрудничеството с водещите производители на хардуерни и софтуерни продукти ни предоставя възможността да предложим на нашите клиенти достъп до най-новите технологии на конкуретни цени, приложени с опита, възможностите и гарантираното качество на тези компании.

Специализации