Мобилни и VoIP услуги

Линксити предлага услуги свързани с мобилността на работното място и офиса. Нашите услуги ви позволяват пренасяне на пълната функционалност и набор от услуги на основния офис на фирмата към друг неин офис или към отделен неин потребител. 
По същество това е съвкупност от широк спектър ИТ дейности и технологии от най-висок порядък.

В ЛинкСити работят квалифицирани и сертифицирани специалисти в изграждането на VoIP централи и решения, с богат опит в интегрирането на VoIP в бизнес процесите и дейностите на нашите клиенти. 

Нашият опит и професионализъм в изграждането на мобилни и VoIP решения ви предоставят няколко ключови предимства за вашия бизнес:

  • Увеличаване на мобилността и гъвкавостта на вашия бизнес, което неминуемо увеличава производителността и възможностите за растеж;
  • Съществено намаляване на разходите към телеком операторите;
  • Повишена и улеснена комуникация вътре в самата компания;
  • По-добро управление и допълнителна функционалност в комуникацията с клиенти и партньори.
professional services

За връзка с наш специалист:

Мобилно работно място и VoIP имплементация