Сървърни услуги

ЛинкСити осигурява пълен набор от услуги за инсталация, администрация и поддръжка на сървъри, базирани на Microsoft Windows и Linux. Ние работим съгласно водещите световни стандарти и най-добрите практики в областта. Нашите квалифицирани и сертифицирани специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящите софтуеърни решения за Вашата компания, да определите баланса между размера на инвестицията и изискванията за надежност и сигурност, възможности за обновяване и вписването на сървъра в изисквания и логиката на съществуващата инфраструктура.


С услугите на ЛинкСити, Вие получавате:

 • Максимален период на работа на сървъра без прекъсване
 • Максимална ефективност
 • Максимална защита и сигурност на данните срещу потенциални заплахи и сривове
professional services

За връзка с наш специалист:

Сървъри

 • Антивирусни сървъри

  Съществена част от всеки антивирусен план е система, която непрекъснато следи и открива заплахите от вируси като ползва методично обновявани вирусни дефиниции.

  Крайната цел е да бъдат предотвратени възможни загуби на данни или прекъсване на работата.

  За много компании антивирусния сървър е оптималното решение за защита от вируси. Това решение осигурява централизирана защита на входящия и изходящия интернет трафик като електронна поща и интернет приложения, защита на файлови и уеб сървъри, откриване на заразени файлове върху различни носители във вътрешната мрежа. Работните станции могат да бъдат конфигурирани да обновяват автоматично вирусните си дефиниции от антивирусния сървър.

  В ЛинкСити работим с водещите световни компании за защита от вируси. Нашият квалифициран и сертифициран персонал може да предложи различни решения в зависимост от индивидуалните нужди на клиентите.

 • Сървъри за Backup (резервно копие на данни)

  ЛинкСити предлага надеждни решения за backup сървъри. Ефективната backup стратегия включва ежедневно пълно архивиране на всички сървъри, при които има честа промяна на данните.

  Сървърите, които най-често попадат в тази категория са: файлови сървъри, уеб сървъри, сървъри за бази данни. Поради спецификата на сървърите за бази данни като Exchange, SQL and Oracle, трябва да бъдат инсталирани  и редовно обновявани специални приложения за backup.

  Backup сървър, който е надежден, високоскоростен и с голям капацитет е от съществено значение за всяка компания, чиято конкурентноспособност зависи от сигурността и надежността на данните. В ЛинкСити консултираме и инсталираме backup сървъри за компании с различни размери и различни потребности. Ние съобразяваме нашите решения с индивидуалните изисквания на клиентите ни, така че те да бъдат покрити нуждите от backup и едновременно с това да бъде планиран бъдещ растеж.

  В ЛинкСити ще планираме, проектираме и имплементираме backup сървър, който съответства на Вашите изисквания като цена, хардуеър, софтуеър и производители и е конструиран и конфигуриран съгласно установените стандарти и най-добрите практики. Ще съобразим решенията си с вашите неотложни и дългосрочни потребности.  Нашите специалисти са сертифицирани за работа с решенията за backup, предлагани от водещите компании в тази област. 

 • E-mail сървъри

  Електронната поща е гръбнакът в комуникациите на много съвременни компании. В ЛинкСити ще конфигурираме Вашата e-mail система така, че тя да е по-лесна за ползване, по-достъпна и по-надежна при изпращането и получаването на информация.

  Нашите решения са достатъчно гъвкави и адаптивни, така че оптимално да покрият нуждите на широк спектър компании – от малък бизнес, до големи корпоративни клиенти. Основен акцент поставяме на изискванията за стабилност и сигурност.

  Линксити предлага на своите корпоративни клиенти e-mail сървъри със следните основни възможности:

  • Управление на домейниe-mail сървърът има възможност да работи едновременно с няколко домейна. Домейнът е ключов в конфигурирането на сървъра. Администраторът може да включи списък от домейни, които да бъдат обработени от сървъра. Възможна е поддръжката и на отдалечени домейни.
  • Уеб клиент: възможност за достъп до електронната поща чрез уеб-базирано приложение. Уеб клиентът осигурява достъп до всички функции на електронната поща чрез всеки уеб браузър.
  • Сигурен отдалечен достъп: възможност за сигурен отдалечен достъп до електронната поща чрез уеб, e-mail клиент или мобилен телефон
  • Списъци за разпространение (distribution lists)възможност за създаване на списъци за изпращане на съобщения до предварително дефинирани групи от получатели
  • Правила: съобщенията в e-mail сървъра се обработват по зададени правила в последователен ред. Това дава възможност групи от съобщения да бъдат селектирани и управлявани по предварително дефинирани критерии.
  • Антивирус и антиспам: възможност за прилагане на решения от различни доставчици, съгласно изискванията и нуждите на клиента
  • Пренасочване на съобщенията (E-mail forwarding): Възможност за пренасочване на съобщенията към друг e-mail адрес или чрез текстово съобщение към мобилен телефон

  Служителите и партньорите с права на достъп могат да се свържат с фирмения e-mail сървър по всяко време от всяка точка на света. 

  Едновременно с това, специалистите на ЛинкСити притежават кваливикацията и опита да конфигурират e-mail сървърите така, че да предотвратят потенциални вирусни атаки, спам, неоторизиран достъп и други действия, които биха били неподходящи за бизнеса. 

  Нашата цел е да осигурим надеждните комуникации за Вашата компания.

 • Файлови и принт сървъри

  Основната функция на файловия сървър е да осигури споделено централизирано дисково пространство за съхранение и споделен достъп на файлове (документи, снимки и графики, мултимедия, бази данни и т.н.). с различни нива на достъп.

  В много случаи файловия сървър е и принт сървър, тъй като осигурява достъп до принтерите в мрежата.

  ЛинкСити проектира, изгражда и имплементира за своите клиенти файлови сървъри, съгласно установените стандарти и най-добрите практики. Нашите файлови сървъри отговарят на изискванията за размер на дисковото пространство, скорост на достъпа, бързина и възможност за възстановяване, сигурност. Постоянно променящата се ИТ среда и бързо развиващите се нови технологии и хардуеър поставят постоянни изисквания за съвместимост и плавен преход към по-нови оборудване и приложения.

  В ЛинкСити ще Ви предложим файлов сървър, който е съобразен с финансовия план и отговаря на изискванията и нуждите на клиентите за

  • размер на дисковото пространство и планирано увеличение при очакван растеж на компанията
  • тип на файловете, които се съхраняват или са планирани да се съхраняват
  • честотата, с която файловете се създават и ползват
  • възможна нужда от гарантирано минимално свободно пространство
 • Уеб сървъри

  ЛинкСити предлага услуги по планиране, проектиране, инсталация и конфигуриране и поддръжка на уеб сървъри, изпълнени според изискванията за сигурност, установените стандарти и най-добрите практики.

  Нашите специалисти са квалифицирани и сертифицирани за работа с водещите технологии като Microsoft IIS и Apache.

  Нашите уеб сървъри са надеждни и сигурни, с възможност за обновяване и надграждане, защитени от потенциални хакерски атаки, с висока производителност при натоварен трафик и голям брой заявки. 

  В зависимост от изискванията, ние можем да осигурим пълния спектър от функционалнисти, включително FTP, CGI, SSL и виртуални домейни, както и различни нива на сигурност.

 • Сървъри за база данни

  ЛинкСити предлага услуги по планиране, проектиране, инсталация и конфигуриране и поддръжка на сървъри за бази данни, изпълнени според изискванията за сигурност, установените стандарти и най-добрите практики. 

  Оптимизирането на сървърния хардуеър и миграцията на базите данни към нови технологии за управление на бази данни могат да подобрят значително скоростта, функционалността и производителността на сървърите при заявки в реално време. ЛинкСити разполага с квалифициран и сертифициран персонал за работа и конфигуриране с водещите приложения за управление на бази данни и сървъри за бази данни.
 • Хардуерни решения

  ЛинкСити предлага на своите клиенти компетентен аргументиран подход при избора на сървърни хардуеърни конфигурации съгласно техните нужди, изисквания и планиран бюджет.

  Нашата цел е да предлагаме завършени решения, които обединяват хардуеърна конфигурация и набор от сървърни приложения. За нашите клиенти това означава един доставчик на услугата и по-ниски разходи.

  Добрата сървърна конфигурация отговаря на изискванията за

  • възможност за обновяване и надграждане
  • качествени компоненти
  • производителност
  • гарантиран капацитет
  • надеждни и доказани производители, които осигуряват надеждна поддръжка на техните продукти, опции за замяна и обновяване на компоненти, съвместимост с приложения и операционни системи

  За осигуряване на стабилност, надеждност и непрекъсваем достъп, правилният избор на хардуеър е също толкова важен, колкото и конфигурирането на сървъра.

  В ЛинкСити се фокусираме върху избора на най-качествените компоненти съгласно изискванията и това нашите клиенти да получат най-добрата възможна цена.

  Ние предлагаме услуги, които да помогнат за оптимизирането на бизнес процесите на нашите клиенти и да спомогнат при покриване на настоящите нужди и осигурявана на бъдещ растеж.

Нашите сървърни услуги включват:

 • Консултиране: ЛинкСити прелага консултантски услуги по отношение избора и конфигурирането на хардуеърните и софтуеърните сървърни компоненти и интегрирането на завършените сървъри в съществуващата инфраструктура
 • Инсталиране: Услугите по инсталиране, които ЛинкСити предлага включва инсталиране и интегриране на сървъра съгласно изискванията, инсталиране на софтуеърни пакети и други допълнителни приложения, инсталиране на антивирусни приложения и приложения за сигурност.
 • Администриране и мониторинг: ЛинкСити осигурява мониторинг и проследяване на дейността на сървърите, като обезпечава навременно откриване и предотвратяване на евентуални проблеми
 • Обновяване: ЛинкСити осигурява редовно обновяване както на програмите за сигурност, така и на операционната система или на други софтуеърни приложения