Професионални услуги

professional services

Нуждаете се от план за развитието на Вашата IT инфраструктура, нейното имплементиране, оценка или поддръжка на вече съществуваща такава?

Обърнете се към професионалистите от Линксити.

Виртуализация

Виртуализация е възможността няколко независими операционни системи или приложения да работят върху една хардуеърна платформа.

Мобилни и VoIP услуги

Предлагаме изграждане и поддръжка на мултиезични VoIP конфигурации. Работим с утвърдени имена в индустрията като Cisco, Avaya, 3CX Asterisk.

Услуги по ИТ сигурността

Сигурността е един от ИТ компонентите, които в действителността често остават недогледани, но ние от Линксити знаем нейното значение за вашата сигурна и спокойна работа.

Мрежови услуги

Добре изградената и управлявана мрежа, дава възможност за активно и динамично приспособяване към бързо-променящите се изисквания на бизнеса и новите технологии.

Сървърни услуги

Линксити осигурява пълен набор от услуги за инсталация, администрация и поддръжка на сървъри, базирани на Microsoft Windows и Linux.

Софтуерни услуги

Софтуерът е от основно значение за постигане на високи резултати и оптимиране на разходите, той трябва да е съобразен и напълно приспособен към дейността и бизнес процеса на вашата компания.

Уеб услуги

С непрекъснатото развитие на уеб технологиите и мобилните устройства, присъствието на вашия бизнес в интернет се превърна в задължително условие за успех.