Услуги по ИТ сигурността

Сигурността е един от ИТ компонентите, които в действителността често остават недогледани, поради факта, че  инвестицията в ИТ сигурност от компаниите не носи директно стойност и приходи.

Тук теорията и практиката често значително се разминават.

Теорията е, че мениджърите и ИТ специалистите са категорични за важността на сигурността за ИТ инфраструктурата, софтуеъра и интелектуалната собственост на компанията.

Практиката е, че когато времето и бюджета са ограничени, често инвестицията в сигурност е отложена за неопоределеното бъдеще.

В ЛинкСити не търсим изолирани и временни решения за проблемите и задачите на ИТ сигурността.

Така нашите клиенти могат ясно да дефинират нуждите си и най-ефективните решения за конкретния момент и за бъдещ период от време. 

professional services

За връзка с наш специалист:

Предлагани услуги в ИТ сигурността