Виртуализация

Виртуализацията е възможността няколко независими операционни системи или приложения да работят върху една хардуеърна платформа.
Това означава, че приложенията стават хардуерно независими, понеже работят в емулирана среда.

Виртуализацията е технология, която предоставя уникални възможности на бизнес потребителите в няколко посоки:

  • По-ефективно и гъвкаво използване на ресурсите;
  • Намалена консумация на енергия;
  • Повишена сигурност и гъвкавост при висока степен на непрекъсваемост на работата;
  • По-ефективни подддръжка и администриране;
  • Бързо и лесно възстановяване от сривове;
  • Възможност за използване на по-стари системи.
professional services

За връзка с наш специалист:

 

Видове виртуализация