Софтуерни услуги

Софтуерът е от основно значение за постигане на високи резултати и оптимиране на разходите. Изборът на софтуер трябва да е съобразен с вашата идея и напълно приспособен към дейността и бизнес процеса на вашата компания.


Определянето или разработката на подходящия софтуер от екипът на Линксити включва следните услуги:

 • Дефиниция на бизнес изисквания;
 • Планиране и проектиране;
 • Разработка и тестване;
 • Обучение и поддръжка;
 • Миграция и модернизация;
 • Управление на проекти.
professional services

За връзка с наш специалист:

Дефиниция на бизнес изисквания

Дефиницията на всеки един биснес процес изисква правилен подход за отразяането на натрупаните идеи при конкретната разработка. Нужно е всички тези идеи и изисквания поставени от различните заинтересовани групи в този процес, да бъдат отразени и поставени в зависимост от други предхождащи или последващи изисквания в бизнес процеса. За да може всичко това да се случи вие се нуждаете от методика за дефиниция на бизнес изисквания и специалисти, които точно да адресират проблемните точки и да ви помогнат в развитието и дефиницията на вашите идеи. 

След натрупването на достатъчни изисквания към един бизнес процес и анализа му, ние можем да ви помогнем да степенувате тези изисквания по важност и да ги оразмерите към проектния бюджет. Просто казано, в тази стъпка вие знаете, че имате например тристаен апартамент, но все още нямате деца. Така обзавеждането и звършването на детската стая могат да бъдат отложени до попълване на семейния бюджет, но има план и съответно разбивка, какво ще струва изискването "детска стая". Степенуването на различните изисквания ще постави ясни контури в плана за изграждане на вашия проект и така няма да ви се налага да гадаете колко ще струва следващото "разширяване" на семейството. 

Разделянето на един бизнес процес на функционални и не функционални изисквания спомага за осигуряване на качеството при дефинирането и създаването на процесите. Ако останем в темата на предишния ни пример с апартамента, едно функционално изискване би било, че живущите в този апартамент трябва да имат 24 часа отпление. Нефункционалното изискване от друга страна може да бъде сградата да има прокарано парно. Така разделени, изискванията дават възможност на тези, които търсят апартамента за закупуване, да знаят, че искат непременно апартамент с парно. Събраните нефункционални изисквания ще послужат също така и за дефиниция на тестовите сценарии, когато става въпрос за програмни разработки.

Задължителното условие за правилна дефиниция на един бизнес процес е той да бъде планиран не само от сегашната гледна точка, но и предвиждането на нови обстоятелства в бъдещото ви развитие. Ние можем да ви помогнем да разгърнете вашите идеи и да ви консултираме в изграждането на правилна дефиниция за бизнес процеси в сферата на информационните технологии. 

 

Планиране и проектиране

Разработка и тестване

Тестването на един новосъздаден софтуер е част от процеса за осигуряване на качеството на един продукт. Само чрез предварително създадени тестови сценарии и имплементацията им в новия софтуер можете да осигурите качество на вашия продукт. 

Сигурен критерий за качеството на един софтуерен продукт е задаване на тестови критерии още в плановата фаза на проекта, като се извличат нефункционалните изисквания и се дефинират като тестове. Тези тестове са основата на качеството в новия продукт и могат да бъдат надграждани с други специфични тестове.

Разработените от нас тестови сценарии се свързват с допълнителен софтуер за наблюдение на качеството, където вие можете да проследите развитието на проекта и да наблюдавате автоматичните измервания на всеки 24 часа след продуктивирането на създадените кодове. 

Ние можем да ви предложим слендите видове тестове:

 • Фукционални тестове на софтуер без наличието на спецификация на кода и вътрешната функционалност (черна кутия).
 • Тестване на софтуер или система за определяне на максималното натоварване.
 • Тестове по поръчка на възложителя на софтуерен проект за определяне на постигнатите резултати, заложени в изискванията на проекта.
 • Тестове за определяне на постигнати технически и индустриални стандарти в проектирана система.
 • Тестове на графични интерфейси за потребители. 

 

Обучение и поддръжка

Като залагате на постоянно обучение и професионална поддръжка в сферата на информационните технологии, вие ще имате неоспоримо предимство пред вашите конкуренти и високо качество на обслужване на клиентите си.

Последователното обучение на пресонала предразполага работещите да се чувстват уверени във вземането на самостоятелни решения и поемането на по-големи отговорности в работния процес. Също така дава уверенност на работещите, че са запознати основно с всички взаимовръзки на работната материя и познават последствията и значенията на взетите от тях решения.

Друг позитивен фактор на обучението е спестяването на работно време, обикновено използвано за обаждания към фирмата за поддръжка с цел изясняване на елементарни въпроси. Обикновено зададените въпроси и дадените отговори, не се запомнят или записват в достъпен за всички формат и така един въпрос бива повтарян многократно. Създадените загуби са по отношение на работно време и разговори между вашата и поддържащата фирми.

 

Миграция и модернизация

Управление на проекти

При управлението на проекти, ние в Линксити ООД се придържаме към добрите практики и установените стандарти. Екипът ни разполага с квалифициран персонал за управление на малки и средни проекти. 

Управлението на проекти е интердисциплинарна наука и изисква познания в области като право, финанси, управление на проекти, дефиниция на бизнес изисквания, планиране, тестване, управление на риска и др. Това налага ръководителят на проекти да има цялостен поглед върху материята, с която се занимава и да може логически да изведе заключения от предоставени му оферти и предложения преди да ги сведе до обсъждане от специалисти. Управлението на проекти не е само следене на дати и конкретни планове, а цялостна стратегия за постигане на успех в едно начинание, което винаги е с ограничено време и е пълно с уникални задачи. Нужна е специална подготовка на служителите, за да могат те да вземат адекватни решения в различните ситуации, а също така и да има разбиране на задачите и процесите във всички аспекти на проекта. Успешното управление на проекти е внимателно и вещо управление на величините Време, Качество и Пари, всичко това отнесено към величината Инвеститор на проекта. 

Светвните практики и опит показват, че почти няма успешни проекти без участието на инвеститора не само като инвеститоркси контрол но и намирането на решения в определени ситуции, като това носи и други бонуси като вещина и разбиране в проектната материя.